Aktualności

17 listopada 2017

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (49)

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.12.2017 do 15.12.2017 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór 17/2017 na na operacje z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnoś..
17 listopada 2017

Wykorzystaj szansę

17 listopada 2017

1.2 Rozwój przedsiębiorczości (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.12.2017 do 29.12.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach..
17 listopada 2017

DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej