9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (49)

Wykorzystaj szansę

1.2 Rozwój przedsiębiorczości (1)

DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej