Przystanek Szkoła – rozwój kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych u dzieci z ASD

Akcja-Reintegracja II

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (tryb pozakonkursowy, projekty przygotowawcze)