Aktualności

16 listopada 2017

Kierunek – AKTYWNOŚĆ!

16 listopada 2017

Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy

15 listopada 2017

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (10)

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
15 listopada 2017

Opieka żłobkowa w Jabłonce