6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poddziałania / 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

Lepsze jutro (3)

Kompetentny pracownik 29+ – program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatów prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (46)