Aktualności

15 listopada 2017

Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce

15 listopada 2017

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (48)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr8/2017w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”...
15 listopada 2017

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (47)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.11.2017 do 08.12.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Gru..
14 listopada 2017

2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

AKTUALNY data naboru wniosków od 14.11.2017 do 14.12.2017 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2017 r. Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918..