Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (48)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (47)

2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji