Praca przede wszystkim – nowe zatrudnienie lub własna firma odpowiedzią na zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (2)

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (3)

Witaj w klubie! Dziecięcym!