50+ powodów do zatrudnienia

Akcja aktywizacja w powiecie bartoszyckim

Czas na rozwój

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (4)