DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE (2)

Małopolska Akcja Aktywizacja

8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 / 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej (3)

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego