Uwierz w siebie !

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw (2)

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (1)

Aktywność bez barier