Rehabilitacja i kompleksowa opieka nad osobą niesamodzielną szansą na zdrowsze i lepsze życie w Rybniku i powiecie rybnickim

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy

Pozytywny impuls

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze specjalnymi potrzebami z Wielkopolski