8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (33)

Wykluczeni? Wykluczone!

Przez wiedzę do integracji

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI (198/17)