Pracownik wykwalifikowany – pracownik jutra

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (11)

Wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z województwa śląskiego (1)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (26)