2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (3)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (25)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (26)

3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (3)