Aktualności

1 czerwca 2017

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.07.2017 do 31.07.2017 Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działa..
1 czerwca 2017

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (25)

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.06.2017 r. od godziny 08:00 do 19.06.2017 r. do godziny 15:00 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O Udzielenie Wsparcia NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE niz LGD NABOR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzańsk..
1 czerwca 2017

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (26)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.06.2017 do 30.06.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2017/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" Cel główny III: Roz..
1 czerwca 2017

3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.08.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnaw..