1.2.3 Bony na innowacje

2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie (3)

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra (1)

8.6 Zdrowy i aktywny region / 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców