Aktualności

12 października 2020

Uczniowie ZST w Nysie gotowi na rynek pracy

12 października 2020

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.11.2020 do 20.11.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ..
9 października 2020

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – nabór XV (pozakonkursowy)

AKTUALNY data naboru wniosków od 14.09.2020 do 30.11.2020 W ramach naboru dopuszcza się typ projektów: - tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) - tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C) Informac..
9 października 2020

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – nabór XIV (pozakonkursowy)

Zakończony 31.08.2020 08 październik 2020 Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie POPC.02.01.00-IP.01-00-014/20 (tryb pozakonkursowy) Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożoneg..