7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej (1)

2.5 Skuteczna pomoc społeczna (8)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (III)

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach (2)