Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT

Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (18)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (10)

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska / 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – Miasto Poznań