Aktualności

20 lutego 2017

ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób powyżej 29 lat z terenu Wielkopolski

20 lutego 2017

Szansa na zatrudnienie!

20 lutego 2017

IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy

17 lutego 2017

9.1 Aktywna integracja / 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT ZACH. (104/17)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.03.2017 do 19.04.2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-10..