ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób powyżej 29 lat z terenu Wielkopolski

Szansa na zatrudnienie!

IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy

9.1 Aktywna integracja / 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT ZACH. (104/17)