„Era młodych zawodowców”

5.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom / 5.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (7)

3.1 Niskoemisyjny transport miejski / 3.1.2 Niskoemisyjny transport miejski (1)