Dolnośląski Akcelerator Kariery Zawodowej

8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (2)

Biznes jest kobietą! – II edycja

Zostań Przedsiębiorcą !