Aktualności

20 stycznia 2017

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.02.2017 do 13.03.2017 Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza..
20 stycznia 2017

Mały człowiek duże możliwości

20 stycznia 2017

Najważniejszy pierwszy krok- Przedszkolaki na start

20 stycznia 2017

6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.01.2017 do 31.08.2018 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór ogłasza nabór nr RPSW.06.04.00-IZ..