PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA – ŻYCIE JAKO INSTRUMENT PODTRZYMANIA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODYCH RODZICÓW

91 NOWYCH FIRM – projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+

Nowa firma dla nas