7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej / 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT (5)

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (5)

PESTKA – klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia

2. Zrównoważony transport transgraniczny, Polska – Słowacja