Aktualności

19 czerwca 2019

7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej / 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT (5)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOz siedzibą w Zielonej Górzeul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSnr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19 w ramach Regionalnego Programu...
19 czerwca 2019

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (5)

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” ogłasza konkurs o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19 (nr naboru w ramach LGD:...
19 czerwca 2019

PESTKA – klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia

18 czerwca 2019

2. Zrównoważony transport transgraniczny, Polska – Słowacja

Wspólny Sekretariat Techniczny programu Polska - Słowacja ogłasza konkurs wniosków w zakresie zrównoważonego transportu transgranicznego, który będzie trwał od 1 lipca do 16 września 2019 roku.