4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych / 4.4.1 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne (1)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (8)

2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (1)

3.3 Innowacje w MŚP – Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)