Aktualności

19 października 2016

Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego

19 października 2016

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (10)

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.10.2016 do 16.12.2016 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 18.10.2016 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-007/16 w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w ..
19 października 2016

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (9)

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.10.2016 do 30.12.2016 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 18.10.2016 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-009/16 w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w ..
18 października 2016

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.11.2016 do 31.01.2017 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Poprawa efektywności energetyc..