Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (10)

4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (9)

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw