Droga do kariery (1)

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (7)

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.3 C.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej