Aktualności

18 października 2016

Droga do kariery (1)

18 października 2016

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.11.2016 do 07.02.2017 Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ..
18 października 2016

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 29.11.2016 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-010/16 dot. opracowania i wdrożenia narzędzi służących ocenie jakości usł..
18 października 2016

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.3 C.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.11.2016 do 04.01.2017 RPDS. 01.03.03-IP.01-02-183/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz ..