LAJK – Lubelska Akademia Językowych Kompetencji

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (2)

Aktywna integracja – szansą na przyszłość CIS

SOS dla potrzebujących wsparcia – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu średzkiego