Aktualności

29 sierpnia 2016

LAJK – Lubelska Akademia Językowych Kompetencji

29 sierpnia 2016

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.10.2016 do 13.10.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębior..
29 sierpnia 2016

Aktywna integracja – szansą na przyszłość CIS

29 sierpnia 2016

SOS dla potrzebujących wsparcia – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu średzkiego