Aktualności

28 kwietnia 2016

2.5 Skuteczna pomoc społeczna (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 13.06.2016 Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-006/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, (Priorytet Inwestycyjny 9i Akt..
28 kwietnia 2016

1.4 Wzór na konkurencję II etap

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 28.04.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ramach Etapu II działania 1.4 Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia kon..
28 kwietnia 2016

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 30.06.2016 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT RPO WSL 2014-2020. Konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 (Subregion Zachodni) ..
28 kwietnia 2016

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 30.06.2016 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT RPO WSL 2014-2020. Konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 (Subregion Południowy..