Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (EFS) – subregion ełcki

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (EFS) – subregion elbląski

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (EFS) – subregion olsztyński, II runda