Aktualności

31 lipca 2018

NEED zamiast NEET – Opolskie!

31 lipca 2018

Podniesienie jakości oferty edukacyjno-terapeutycznej w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kubusia Puchatka w Głubczycach

31 lipca 2018

8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 / 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2018 do 21.09.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad ..
30 lipca 2018

2.9 Rozwój ekonomii społecznej (9)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2018 do 20.09.2018 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr 02.09.00-IP.03-00-006/18 „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w t..