Aktualności

30 lipca 2018

3.2 E-zdrowie (2)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie. Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
27 lipca 2018

Daj szansę!

27 lipca 2018

7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (1)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 27 lipca 2018 r. II nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego...
27 lipca 2018

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (1)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...