9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu C

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (77)

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP (3)

2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu (3)