1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM (1)

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (IV)