Aktualności

4 czerwca 2018

1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.08.2018 do 02.10.2018 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligent..
4 czerwca 2018

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.12.2018 do 31.01.2019 Termin ogłoszenia: 04.06.2018 r. Instytucja organizująca konkurs: Centrum Unijnych Projektów Transportowych00-844 Warszawa, Plac Europejski 2. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Dzień zatwierdzenia przez..
4 czerwca 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (IV)

4 czerwca 2018

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (IV)