Aktualności

16 kwietnia 2018

4. Wspólne działania na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa na granicach, program Polska – Rosja

16 kwietnia 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze tematycznym GRANICE.
16 kwietnia 2018

4. Wspólne działania na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa na granicach

16 kwietnia 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Rosja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze tematycznym GRANICE.
16 kwietnia 2018

3. Dostępne regiony oraz zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja

16 kwietnia 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Rosja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze tematycznym DOSTĘPNOŚĆ.
16 kwietnia 2018

2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.04.2018 do 16.07.2018 16 kwietnia 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze tematycznym ŚRODOWISKO. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konku..