4. Wspólne działania na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa na granicach

4. Wspólne działania na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa na granicach, program Polska – Rosja

3. Dostępne regiony oraz zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja

2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym