1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

5.3 Infrastruktura kolejowa

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (4)

Nabór – Program Polska-Rosja