11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – tryb konkursowy (254)

5.1 Programy profilaktyczne (4)

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (12)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne (3)