2.5 Skuteczna pomoc społeczna (12)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze (2)

Aktywność

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne (3)