Aktualności

15 lutego 2018

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (6)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2018 r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich.
14 lutego 2018

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (5)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 1 w 2018 r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.
14 lutego 2018

1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 (2)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś...
14 lutego 2018

Sukces w zasięgu ręki!