2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (18)

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości (12)

3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT / 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT (4)

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach (2)