Aktualności

9 lutego 2018

7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (3)

W dniu 9.02.2018r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z terenu województwa opolskiego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających...
9 lutego 2018

2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki / 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych (1)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla...
8 lutego 2018

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2018 do 29.03.2018 Pilotaż Poland Prize jest programem realizowanym w ramach projektu inno_LAB i jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Inform..
8 lutego 2018

Akademia równych szans