7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (3)

2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki / 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych (1)

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (6)

Akademia równych szans