9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (67)

ALTERNATYWA-kompleksowy program na rzecz integracji społeczno – zawodowej

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (19)

Nowa szansa-lepsze jutro!