Aktualności

14 lutego 2018

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (67)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2018 do 13.03.2018 Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski" na swojej stronie internetowej dnia 12.02.2018r opublikowało na swojej stronie internetowej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZE..
13 lutego 2018

ALTERNATYWA-kompleksowy program na rzecz integracji społeczno – zawodowej

13 lutego 2018

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (19)

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej
13 lutego 2018

Nowa szansa-lepsze jutro!