9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (56)

4.1 Innowacje społeczne (11)

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (5)

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (9)