3.5 Wysokosprawna kogeneracja (1)

7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (2)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (55)

8.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy (4)