Aktualności

29 września 2017

2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza (1)

Nabór nr. RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi - Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek
29 września 2017

„Kształć się, rozwijaj się !” – kompetencje pod kontrolą.

29 września 2017

„ZaczynaMy OdNowa”

29 września 2017

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2017 do 24.11.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Poddziałania 11...