7.1 Infrastruktura drogowa / 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

4.1.Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii / 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

3.1 Strefy aktywności gospodarczej / 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR

12.4 Kształcenie zawodowe (3)