2.1 Cyfrowe Lubelskie (1)

WSPIERAMY MAMY (1)

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (3)