1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa (1)

8.4 Infrastruktura społeczna / 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (1)

6.2 Ochrona wody i gleb (2)

6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe