Aktualności

31 lipca 2017

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (III nabór)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2017 do 30.11.2017 Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs na dofinansowanie ..
31 lipca 2017

„LUBELSCY ZAWODOWCY”

31 lipca 2017

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie (190/17)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2017 do 26.10.2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów z Poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i ryback..
31 lipca 2017

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska / 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – Typ II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z...