Aktualności

1 sierpnia 2017

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (5)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-020/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.1...
1 sierpnia 2017

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna Działanie 8.1...
1 sierpnia 2017

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (3)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-018/17 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna Działanie 8.3...
1 sierpnia 2017

OPOLSKA AKADEMIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ