8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (5)

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (4)

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (3)

OPOLSKA AKADEMIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ