1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (9)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (13)

Wsparcie rodziny – Jasne, że tak

Centrum Edukacyjne Tulipanów – twórczy i bezpieczny rozwój dziecka do lat 3